นโยบายการคืนเงินค่าสมัครเรียน

  • ความพึงพอใจของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการสอนของ Brain Power เราจึงยินดีคืนเงินสำหรับผู้เรียนที่ไม่พอใจในคอร์สเรียน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ชำระเงินโดยไม่ถามเหตุผลใดๆ
  • ทาง Brain Power ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคอร์ส หากนักเรียนขอทำเรื่องคืนเงินหลังจาก 15 วัน นับจากวันที่ชำระค่าคอร์สไปแล้ว

ขอบคุณครับ

BRAIN POWER TEAM